Youngjun Hong, Jaeyoon Yoo, Shinjo Wang, Sungroh Yoon, Offshore Technology Conference (OTC) Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, March 2020.
link